Selasa, 29 September 2015

ST. FRANSISKUS - SORE II

Madah

Santo Fransiskus Asisi
Memberi teladan suci
Bagi semua saudara
Yang mengikuti jejaknya.

Ia serba bersahaja
Meskipun rapuh dan papa
Ia menjadi cahaya
Yang menyinari dunia.

Pakaiannya sederhana
Namun hangat karna cinta
Yang berkobar dalam hati
Bermeterai luka suci.

Ia meninggal dunia
Dalam keadaan papa
Namun ia masuk surga
Penuh jasa serba kaya.

Semoga bapa kaum miskin
Berdoa serta menjamin
Agar para pengikutnya
Memiliki semangatnya.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra dan RohNya
Yang melimpahkan kurnia
Pada hambaNya yang dina. Amin.

Pendarasan Mazmur dari Gembala umat, hlm. 916

Ant.1: Aku telah memutuskan, untuk menjauhkan dari pikiranku segala sesuatu, kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang mati di salib.

Mazmur 14 (15)

Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahMu,*
Siapa boleh tinggal di gunungMu yang suci.

Yaitu orang yang hidup tanpa cela dan berlaku jujur,+
yang berkata benar dalam hatinya,*
dan tidak memfitnah dengan lidahnya.

Yang tidak berbuat jahat terhadap saudaranya,* tidak mendatangkan nista kepada sesama.

Yang menjauhi orang berdosa,*
dan memberi hormat kepada yang takwa.

Yang berpegang pada sumpah, meskipun rugi,*
tidak meminjamkan uang dengan makan riba.

Yang tidak mau memungut uang suap,*
untuk merugikan orang tak bersalah.

Barang siapa berbuat demikian,*
tidak akan goyah selama-lamanya.

Ant.1: Aku telah memutuskan, untuk menjauhkan dari pikiranku segala sesuatu, kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang mati di salib.

Ant.2: Aku telah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematianNya, untuk mengenal Dia dan kekuatan kebangkitanNya.

Mazmur 111 (112)

Berbahagialah orang takwa,*
yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,*
keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya makmur dan sejahtera,*
kebaikannya tetap selama-lamanya.

Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang,*
menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaksihan dan memberi pinjaman,*
ia melakukan urusannya penuh tanggung jawab.

Orang jujur tidak pernah akan goyah,*
ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,*
hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak takut,*
ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,+
kebaikannya tetap selama-lamanya,*
kekuatannya tiada bandingnya.

Orang jahat melihatnya dan sakit hati,+
menggertakkan gigi, merana dan hancur lebur,*
usaha orang berdosa akan gagal.

Ant.2: Aku telah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematianNya, untuk mengenal Dia dan kekuatan kebangkitanNya.

Ant.3: Bagimu, Tuhan akan menjadi cahaya kekal dan Allah menjadi kemuliaanmu.

Why 15,3-4

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*
ya Tuhan Allah yang mahakuasa

Adil dan benar segala tindakanMu,*
ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*
dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,+
semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*
sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

Ant.3: Bagimu, Tuhan akan menjadi cahaya kekal dan Allah menjadi kemuliaanmu.

Bacaan Singkat (Gal 6,14.17-18)

Aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin.

Lagu Singkat

P: Besarlah kemuliaanMu, ya Tuhan,* Dalam penyelamatanMu. U: Besarlah. P: Engkau memberkati dia selama-lamanya. U: Dalam penyelamatanMu. P: Kemuliaan. U: Besarlah.

Ant.Kidung: Allah menaruh perhatian terhadap dia, dan mengangkatnya dari keadaan yang hina dina. Orang banyak kagum akan dia dan memuji Tuhan.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Ant.: Allah menaruh perhatian terhadap dia, dan mengangkatnya dari keadaan yang hina dina. Orang banyak kagum akan dia dan memuji Tuhan.

Doa Permohonan

Marilah kita mohon kepada Allah Bapa, sumber segala yang kudus, yang telah menghantar Fransiskus kepada hidup suci. Marilah kita berdoa:
U: Kami mohon kepadaMu, kabulkanlah doa kami.
P: Bapa yang kudus, hambaMu Fransiskus telah Kaujadikan pengikut PuteraMu,* buatlah supaya kami juga dengan mengikuti jejaknya menepati Injil Kristus dengan setia.
P: Bapa yang kudus, bimbinglah kami di jalan damai, yang telah ditunjukkan Fransiskus kepada kami,* supaya kami menjadi pembawa damai seperti Fransiskus, hambaMu yang dina.
P: Bapa yang kudus, Engkau menurunkan orang yang berkuasa dan mengangkat orang yang hina dina,* berilah supaya kami mengikuti teladan bapak serafik dalam kerendahan hatinya.
P: Bapa yang kudus, Engkau telah menandai hambaMu Fransiskus dengan luka suci PuteraMu,* buatlah supaya kami hidup dengan tulus hati, dalam ketaatan, tanpa milik dan dalam kemurnian.
P: Bapa yang kudus, Engkau telah memberikan ampun kepada para pendosa karena doa Santo Fransiskus,* tunjukkanlah dengan rela cahaya wajahMu kepada saudara-saudara yang telah meninggal dunia.

Bapa kami

Doa Penutup

Allah Bapa yang mahabaik, Engkau telah memilih dan memanggil Santo Fransiskus untuk menyerupai Kristus dalam kemiskinan dan kerendahan hati. Semoga kami mengikuti jejaknya dan dengan gembira mengabdi PuteraMu, supaya kami tetap bersatu dengan Dikau dan bersuka ria dalam cinta kasihMu. Demi PuteraMu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.