Senin, 24 Juni 2019

Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis (Ibadat Siang)

IBADAT SIANG

Catatan: Bila jatuh pada hari minggu, Mazmur dari hari minggu I (hal. 394) lihat dibawah.

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin
Alleluya

MADAH

Ya Roh kudus sumber cinta
Serta Bapa dan Putera
Datanglah di tengah kami
Membawa hidup Ilahi

Gerakkanlah hati kami
Agar giat penuh bakti
Menyanyikan lagu puji
Mengamalkan cinta suci

Kabulkanlah doa kami
Ya Allah Bapa surgawi
Bersama Putera dan RohMu
Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1: Ia harus kaunamai Yohanes, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya.

Mazmur 122 (123) Tuhan kepercayaan umat
Dua orang buta.... berseru: “Tuhan, putera Daud, kasihanilah kami” (Mat 20,30)

KepadaMu kutengadahkan mataku,*
ya Tuhan, yang bersemayam di surga.

Seperti hamba memandang tuannya,*
dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,*
sampai Ia mengasihani.

Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,*
sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh,*
dan dihina orang yang sombong.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 1: Ia harus kaunamai Yohanes, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya.

Antifon 2: Ia akan mendahului Tuhan dengan semangat dan kekuasaan Elia, untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan.

Mazmur 123 (124) Penolong kita ialah Tuhan. Tuhan bersabda kepada Paulus: “Jangan takut..., sebab Aku menyertai engkau” (Kis 18,9-10).

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,*
ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,*
ketika amarahnya menyala-nyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,*
dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,*
ditelan banjir yang meluap-luap.

Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,*
menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka,*
seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,*
dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan,*
yang menjadikan langit dan bumi.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 2: Ia akan mendahului Tuhan dengan semangat dan kekuasaan Elia, untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan.

Antifon 3: Engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Mazmur 124 (125) Tuhan melindungi umatNya. Turunlah kiranya damai sejahtera atas Israel, milik Allah (Gal 6,16)

Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion,*
tak tergoncangkan, teguh selama-lamanya.

Seperti gunung-gemunung mengelilingi Yerusalem,†
demikianpun Tuhan melindungi umatNya,*
sekarang dan selama-lamanya.

Orang berdosa takkan bertahan,†
menguasai tanah pusaka orang jujur,*
asal orang jujur tidak melakukan kejahatan.

Berbuatlah baik, ya Tuhan, kepada orang baik,*
dan kepada orang yang tulus hati.

Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit,†
hendaknya dienyahkan Tuhan,*
bersama orang yang melakukan kejahatan.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 3: Engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

BACAAN SINGKAT
Lh. Yes 49,5-6

Tuhan telah membentuk aku sedari kandungan ibuku untuk menjadi hambaNya. Maka Ia bersabda: “Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.”

P: Roh turun dari surga dan tinggal di atas Yesus.
U: Dia itulah yang membaptis dengan Roh Kudus.

DOA PENUTUP

Tuhan, Allah umat Israel, Engkau sudah menampilkan santo Yohanes pembatis untuk mempersiapkan bagi Kristus suatu bangsa yang sempurna. Berikanlah kami rahmat sukacita sejati dan hantarkanlah umatMu ke jalan damai dan keselamatan. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.
U: Syukur kepada Allah.

***

Catatan: Bila jatuh pada hari minggu, Mazmur dari hari minggu I (hal. 394)

Antifon 1: Ia harus kaunamai Yohanes, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya.

Mazmur 117 (118)

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*
kekal abadi kasih setiaNya.

Hendaklah Israel berkata,*
kekal abadi kasih setiaNya.

Hendaklah kaum Harun berkata,*
kekal abadi kasih setiaNya.

Hendaklah orang yang takwa berkata,*
kekal abadi kasih setiaNya.

Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan,*
Ia menjawab dan melegakan daku.

Tuhan di pihakku, aku tidak takut,*
Apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku?

Tuhan di pihakku, Ia penolongku.*
Aku melihat pembenciku tersipu-sipu.

Lebih baik berlindung pada Tuhan,*
dari pada percaya kepada manusia.

Lebih baik berlindung pada Tuhan,*
dari pada percaya kepada bangsawan.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 1: Ia harus kaunamai Yohanes, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya.

Antifon 2: Ia akan mendahului Tuhan dengan semangat dan kekuasaan Elia, untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan.

Segala bangsa mengepung aku,*
tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Mereka mengepung aku rapat-rapat,*
tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Mereka mengepung aku seperti lebah,+
seperti nyala api yang menjilat-jilat,*
tapi berkat nama Tuhan mereka kubinasakan.

Aku didesak-desak sampai terjatuh,*
tetapi Tuhan menolong aku.

Tuhanlah kekuatan dan pelindungku,*
Dialah kemenanganku

Suara gembira dan sorak-sorai,*
terdengar di perkemahan para pemenang.

“Tuhan bertindak dengan tangan kuat,*
tangan Tuhan mahakuasa”.

Aku tidak akan mati, aku tetap hidup,*
untuk mewartakan karya-karya Tuhan.

Tuhan sering menyiksa aku,*
namun tidak menyerahkan daku kepada maut.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 2: Ia akan mendahului Tuhan dengan semangat dan kekuasaan Elia, untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan.

Antifon 3: Engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Bukalah bagiku gerbang kemenangan,*
supaya aku masuk dan bersyukur kepada Tuhan.

Inilah pintu gerbang Tuhan,*
para pemenang masuk ke dalamnya.

Syukur kepadaMu, sebab Engkau memenangkan daku,*
dan menjadi penyelamatku.

Batu yang dibuang oleh para pembangun,*
telah menjadi batu sendi.

Karya Tuhanlah itu,*
sangat mengagumkan kita.

Pada hari inilah Tuhan bertindak,*
mari kita rayakan dengan gembira.

Ya Tuhan, berilah kami keselamatan!*
Ya Tuhan, berilah kami kesejahteraan!

Terberkatilah yang datang demi nama Tuhan,+
kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan,*
Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita.

Beraraklah dengan membawa ranting berdaun,*
hiasilah tanduk-tanduk mesbah.

Allahkulah Engkau, Engkau kupuji,*
Allahku, Engkau kuagungkan.

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,*
kekal abadi kasih setiaNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 3: Engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

BACAAN SINGKAT
Lh. Yes 49,5-6

Tuhan telah membentuk aku sedari kandungan ibuku untuk menjadi hambaNya. Maka Ia bersabda: “Engkau Kujadikan cahaya bagi sekalian bangsa, agar keselamatanKu sampai ke ujung bumi.”

P: Roh turun dari surga dan tinggal di atas Yesus.
U: Dia itulah yang membaptis dengan Roh Kudus.

DOA PENUTUP

Tuhan, Allah umat Israel, Engkau sudah menampilkan santo Yohanes pembatis untuk mempersiapkan bagi Kristus suatu bangsa yang sempurna. Berikanlah kami rahmat sukacita sejati dan hantarkanlah umatMu ke jalan damai dan keselamatan. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.
U: Syukur kepada Allah.


Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis (Ibadat Sore 1)

IBADAT SORE 2

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin
Alleluya.

MADAH

Perkenankanlah kami menyanyikan
Kidung dan madah untuk mengenangkan
Rencana Allah yang tak terperikan
Santo Yohanes.

Utusan tiba datang dari surga
Membawa warta untuk ayahanda
Menjadi bapa di masa tuanya
Tidak tersangka.

Mendengar itu ia tak percaya
Menjadi bisu tak dapat bicara
Tapi ibumu mengandung putera
Sangat terharu.

Semoga Bapa yang mahakuasa
Bersama Putra penebus dunia
Roh Kudus pula penghibur umatNya
Mulya slamanya. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1: Elisabet melahirkan putera agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes Pembaptis, perintis Tuhan.

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*
pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*
sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*
terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*
kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*
yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*
untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu,*
dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*
di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*
dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 1: Elisabet melahirkan putera agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes Pembaptis, perintis Tuhan.

Antifon 2: Dari ibu yang tua dan mandul lahirlah Yohanes, perintis Tuhan.

Mazmur 145 (146)

Pujilah Tuhan, hai hatiku!+
Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup,*
memujiNya selama hayat dikandung badan.

Jangan menaruh harapan pada orang-orang besar,*
pada manusia yang tak dapat meyelamatkan.

Bila melayang nyawanya, ia menjadi debu,*
hari itu juga buyarlah rencananya.

Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub,*
yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, Allahnya.

Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi,*
menciptakan laut dan segala isinya.

Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina,*
menjamin keadilan bagi orang yang tertindas.

Tuhan memberi makan orang yang lapar,*
membebaskan orang yang terbelenggu.

Tuhan membuka mata orang buta,*
menegakkan orang yang bungkuk.

Tuhan melindungi orang asing,*
memelihara para yatim piatu dan janda.

Tuhan mengasihi orang jujur,*
tetapi orang berdosa digulingkanNya.

Tuhanlah raja selama-lamanya,*
Dialah Allahmu, hai Sion, turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 2: Dari ibu yang tua dan mandul lahirlah Yohanes, perintis Tuhan.

Antifon 3: Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.

Kidung Ef 1,3-10

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+
yang telah memberkati kita dalam Kristus,*
dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+
sebelum menciptakan jagat raya,*
supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi puteraNya,+
dengan perantaraan Yesus Kristus,*
karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia,+
yang dianugerahkanNya kepada kita,*
dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,+
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*
menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+
Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*
Sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*
dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 3: Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.

BACAAN SINGKAT
Kis 13,23-25

Sesuai dengan janjiNya, Allah telah mengangkat salah seorang dari keturunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. KedatanganNya disiapkan Yohanes dengan berseru kepada seluruh bangsa Israel, agar mereka bertobat dan dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya Yohanes mengatakan: “Kamu kira siapa saya ini? Saya bukan yang kamu nanti-nantikan itu. Dia akan datang sesudah saya dan saya tak layak membuka tali sandalnya.

LAGU SINGKAT

P: Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.
U: Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.
P: Sesudah saya akan datang seorang yang telah mendahului saya.
U: Luruskanlah lorongNya.
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U: Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.

Antifon Kidung: Anak yang lahir ini melebihi nabi. Sebab tentang dialah Penyelamat kita bersabda: Di antara semua anak manusia tidak ada yang melebihi Yohanes Pembaptis.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung: Anak yang lahir ini melebihi nabi. Sebab tentang dialah Penyelamat kita bersabda: Di antara semua anak manusia tidak ada yang melebihi Yohanes Pembaptis.

DOA PERMOHONAN

P: Allah memilih Yohanes Pembaptis untuk mewartakan kerajaan Kristus yang akan datang kepada manusia. Marilah kita berdoa dengan gembira:
U: Bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera, ya Tuhan.
P: Engkau memanggil Yohanes sedari rahim bundanya untuk menyediakan jalan bagi PuteraMu,* semoga kami mengikuti Kristus yang diwartakannya.
P: Engkau telah memperkenalkan Anakdomba Allah kepada Yohanes,* semoga Gereja memperkenalkan Yesus kepada semua orang zaman ini.
P: Engkau menghendaki bahwa Kristus bertambah besar, dan pendahuluNya semakin kecil,* semoga kami bersedia mengalah kepada orang-orang lain, asal saja Engkau semakin dimuliakan.
P: Engkau telah menyatakan keadilan dan kebenaran dengan kemartiran Yohanes,* semoga kami berani membela keadilan dan kebenaran.
P: Ingatlah akan semua orang yang telah berpulang,* dan terimalah mereka dalam kerajaan teran dan damai.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, tolonglah umatMu melangkah maju di jalan keselamatan. Semoga dengan mengikuti ajakan santo Yohanes, perintis jalan bagi PuteraMu, kami sampai dengan aman sentosa kepada penebus yang diwartakannya, yakni Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U: Amin.Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis (Ibadat Sore 2)

IBADAT SORE 2

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin
Alleluya.

MADAH

Perkenankanlah kami menyanyikan
Kidung dan madah untuk mengenangkan
Rencana Allah yang tak terperikan
Santo Yohanes.

Utusan tiba datang dari surga
Membawa warta untuk ayahanda
Menjadi bapa di masa tuanya
Tidak tersangka.

Mendengar itu ia tak percaya
Menjadi bisu tak dapat bicara
Tapi ibumu mengandung putera
Sangat terharu.

Semoga Bapa yang mahakuasa
Bersama Putra penebus dunia
Roh Kudus pula penghibur umatNya
Mulya slamanya. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1: Elisabet melahirkan putera agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes Pembaptis, perintis Tuhan.

Mazmur 14 (15)

Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahMu,*
Siapa boleh tinggal di gunungMu yang suci.

Yaitu orang yang hidup tanpa cela dan berlaku jujur,†
yang berkata benar dalam hatinya,*
dan tidak memfitnah dengan lidahnya.

Yang tidak berbuat jahat terhadap saudaranya,* tidak mendatangkan nista kepada sesama.

Yang menjauhi orang berdosa,*
dan memberi hormat kepada yang takwa.

Yang berpegang pada sumpah, meskipun rugi,*
tidak meminjamkan uang dengan makan riba.

Yang tidak mau memungut uang suap,*
untuk merugikan orang tak bersalah.

Barang siapa berbuat demikian,*
tidak akan goyah selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 1: Elisabet melahirkan putera agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes Pembaptis, perintis Tuhan.

Antifon 2: Dari ibu yang tua dan mandul lahirlah Yohanes, perintis Tuhan.

Mazmur 111 (112)

Berbahagialah orang takwa,*
yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,*
keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya makmur dan sejahtera,*
kebaikannya tetap selama-lamanya.

Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang,*
menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaksihan dan memberi pinjaman,*
ia melakukan urusannya penuh tanggung jawab.

Orang jujur tidak pernah akan goyah,*
ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,*
hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak takut,*
ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,†
kebaikannya tetap selama-lamanya,*
kekuatannya tiada bandingnya.

Orang jahat melihatnya dan sakit hati,†
menggertakkan gigi, merana dan hancur lebur,*
usaha orang berdosa akan gagal.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 2: Dari ibu yang tua dan mandul lahirlah Yohanes, perintis Tuhan.

Antifon 3: Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.

Kidung Why 15,3-4

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*
ya Tuhan Allah yang mahakuasa

Adil dan benar segala tindakanMu,*
ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*
dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†
semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*
sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 3: Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.

BACAAN SINGKAT
Kis 13,23-25

Sesuai dengan janjiNya, Allah telah mengangkat salah seorang dari keturunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. KedatanganNya disiapkan Yohanes dengan berseru kepada seluruh bangsa Israel, agar mereka bertobat dan dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya Yohanes mengatakan: “Kamu kira siapa saya ini? Saya bukan yang kamu nanti-nantikan itu. Dia akan datang sesudah saya dan saya tak layak membuka tali sandalnya.

LAGU SINGKAT

P: Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.
U: Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.
P: Sesudah saya akan datang seorang yang telah mendahului saya.
U: Luruskanlah lorongNya.
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U: Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.

Antifon Kidung: Anak yang lahir ini melebihi nabi. Sebab tentang dialah Penyelamat kita bersabda: Di antara semua anak manusia tidak ada yang melebihi Yohanes Pembaptis.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung: Anak yang lahir ini melebihi nabi. Sebab tentang dialah Penyelamat kita bersabda: Di antara semua anak manusia tidak ada yang melebihi Yohanes Pembaptis.

DOA PERMOHONAN

P: Allah memilih Yohanes Pembaptis untuk mewartakan kerajaan Kristus yang akan datang kepada manusia. Marilah kita berdoa dengan gembira:
U: Bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera, ya Tuhan.
P: Engkau memanggil Yohanes sedari rahim bundanya untuk menyediakan jalan bagi PuteraMu,* semoga kami mengikuti Kristus yang diwartakannya.
P: Engkau telah memperkenalkan Anakdomba Allah kepada Yohanes,* semoga Gereja memperkenalkan Yesus kepada semua orang zaman ini.
P: Engkau menghendaki bahwa Kristus bertambah besar, dan pendahuluNya semakin kecil,* semoga kami bersedia mengalah kepada orang-orang lain, asal saja Engkau semakin dimuliakan.
P: Engkau telah menyatakan keadilan dan kebenaran dengan kemartiran Yohanes,* semoga kami berani membela keadilan dan kebenaran.
P: Ingatlah akan semua orang yang telah berpulang,* dan terimalah mereka dalam kerajaan teran dan damai.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, tolonglah umatMu melangkah maju di jalan keselamatan. Semoga dengan mengikuti ajakan santo Yohanes, perintis jalan bagi PuteraMu, kami sampai dengan aman sentosa kepada penebus yang diwartakannya, yakni Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U: Amin.


Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis (Ibadat Pagi)

IBADAT PAGI

PEMBUKAAN

P: Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku.
U: Supaya mulutku mewartakan pujianMu.

Pembukaan: Ant. Marilah kita menyembah Anakdomba, yang ditunjukkan oleh Yohanes dengan gembira.

Mazmur 94 (95)

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,
bersorak-sorai bagi penyelamat kita.
Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,
menghormatiNya dengan pujian.

Tuhanlah Allah yang agung,
merajai segala dewa.
Dasar bumi terletak di tanganNya,
puncak gunungpun milikNya.
MilikNyalah laut, Dia membuatnya,
daratanpun buatan tanganNya.

Mari bersujud dan menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.
Dialah Allah kita, kita umatNya,
Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:
“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,
seperti di Masa, di padang gurun;
ketika leluhurmu mencobai Aku,
walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;
maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,
mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.
Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:
Mereka takkan beristirahat bersama Aku”.

Ant. Marilah kita menyembah Anakdomba, yang ditunjukkan oleh Yohanes dengan gembira.

MADAH

O sungguh mulya dan sangat berjasa
Tak kenal noda murni tanpa cela
Engkau pertapa dan martir perkasa
Nabi utama.

Tiada insan menyamai anda
Yang diizinkan menjadi bentara
Merintis jalan ya bahkan diminta
Membaptis Tuhan

Kami semua mohon dengan tulus
Agar kaubina pada jalan lurus
Siap siaga menyambut Penebus
Dengan gembira.

Semoga Bapa yang mahakuasa
Bersama Putra penebus dunia
Roh Kudus pula penghibur umatNya
Mulya selamanya. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1: Ia harus kaunamai Yohanes, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya.

Mazmur 62 (63), 2-9 (Hati rindu pada Allah
Orang yang mencari Allah membuang pekerjaan kegelapan).

Ya Allah, Engkaulah Allahku,*
aku mencari Engkau.

Hatiku haus dan rindu akan Dikau,*
seperti tanah kering dan tandus merindukan air.

Demikian aku ingin memandang Engkau di tempat kediamanMu,*
untuk merasakan kekuatan dan kemuliaanMu.

Sebab kasih setiaMu lebih baik dari pada hidup,*
bibirku memegahkan Dikau

Aku akan memuji Engkau seumur hidupku,*
menadahkan tangan kepadaMu.

Hatiku Kaukenyangkan dengan santapan lezat,*
mulutku memuji Engkau sambil bersyukur.

Di tempat tidurku aku memuji Engkau,*
aku merenungkan Dikau sepanjang malam.

Sebab Engkau yang menolong aku,*
di bawah naungan sayapMu aku bersorak.

Jiwaku melekat padaMu,*
tangan kananMu menopang aku.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 1: Ia harus kaunamai Yohanes, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya.

Antifon 2: Ia akan mendahului Tuhan dengan semangat dan kekuasaan Elia, untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan.

Dan 3,57-88.56 Semua makhluk, pujilah Tuhan
Pujilah Allah kita, hai kamu para hambaNya (Why 19,5)

Pujilah Tuhan, segala karya Tuhan,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, semua malaikat Tuhan,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan seluruh isi surga,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, segala air di atas langit,*
angkasa raya Tuhan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, matahari dan bulan,*
segala bintang di langit, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, hujan dan embun,*
angin dan taufan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, api dan panas-terik,*
hawa sejuk dan dingin, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, kabut dan gerimis,*
halilintar dan awan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, siang dan malam,*
terang dan gelap, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, seluruh bumi,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, gunung dan bukit,*
segala yang tumbuh di bumi, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, segala mata air,*
lautan dan sungai, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, segala yang hidup di dalam air,*
unggas di udara, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, binatang buas dan jinak,*
semua manusia, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, umat Israel,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, para Imam,*
semua pelayanNya, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, orang yang takwa,*
semua yang suci dan rendah hati, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, Ananya, Azarya dan Misael,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Marilah kita memuji Bapa, Putera dan Roh kudus,*
memuji dan meluhurkan Dia selama-lamanya.

(Kidung ini tidak ditutup dengan ‘Kemuliaan’).

Antifon 2: Ia akan mendahului Tuhan dengan semangat dan kekuasaan Elia, untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan.

Antifon 3: Engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Mazmur 149 Sorak-sorai para kudus. Hendaknya para warga Gereja, umat Allah yang baru, bersorak-sorak atas Kristus rajanya (Hesychius)

Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru,*
pujilah Dia dalam himpunan umatNya.

Hendaknya Israel bergembira atas Penciptanya,*
dan warga Sion bersuka-cita atas Rajanya.

Hendaknya mereka memuji namaNya dengan tari-tarian,*
bermazmur bagiNya dengan rebana dan kecapi.

Sebab Tuhan berkenan kepada umatNya,*
memahkotai yang hina-dina dengan keselamatan.

Hendaknya orang takwa bersukaria atas kejayaannya,*
bersorak-sorai dengan gembira.

Hendaknya mereka memuji Tuhan dengan suara lantang,*
sambil memegang pedang yang tajam.

Begitu hendaklah mereka membalas kejahatan para bangsa,*
dan menjatuhkan hukuman kepada mereka;

Membelenggu para rajanya,*
dan mengikat pemukanya dengan rantai besi.

Dengan demikian terlaksana keputusan Allah,*
tugas terhormat bagi umatNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 3: Engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

BACAAN SINGKAT
Mal 4,5-6

Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu, sebelum hari Tuhan tiba, hari yang besar dan dahsyat. Ia akan mendekatkan hati para leluhur kepada anak-anaknya, dan hati para anak kepada leluhurnya, jangan sampai Aku datang untuk membinasakan dunia.

LAGU SINGKAT

P: Ia akan besar di hadapan Tuhan* Dan penuh dengan Roh Kudus
U: Ia akan besar di hadapan Tuhan* Dan penuh dengan Roh Kudus
P: Ia akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan
U: Dan penuh dengan Roh Kudus
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U: Ia akan besar di hadapan Tuhan* Dan penuh dengan Roh Kudus

Antifon Kidung: Zakharia, penuh dengan Roh Kudus, bernubuat katanya: Terpujilah Tuhan Allah Israel.

KIDUNG ZAKARIA (Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*
sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*
putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*
dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*
dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*
dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*
akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*
dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*
sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*
berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*
dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung: Zakharia, penuh dengan Roh Kudus, bernubuat katanya: Terpujilah Tuhan Allah Israel.

DOA PERMOHONAN

P: Yesus Kristus telah mengutus Yohanes untuk menyediakan jalan bagi Tuhan. Marilah kita dengan penuh percaya berdoa:
U: Kristus, kunjungilah kami laksana fajar cemerlang.
Pada kedatanganMu Yohanes melonjak kegembiraan dalam rahim Elisabeth,* gembirakanlah hati kami dengan kedatanganMu di dunia ini.
P: Engkau telah menunjukkan jalan pertobatan kepada kami dengan kehidupan dan pewartaan Yohanes pembaptis,* arahkanlah hati kami kepada perintah-perintah kerajaanMu.
P: Engkau menghendaki kedatanganMu diwartakan oleh manusia,* utuslah pewarta Injil ke seluruh dunia.
P: Engkau rela dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan untuk memenuhi segala perintah Bapa,* semoga kami giat memajukan kebenaranMu dengan mentaati undang-undang kerajaanMu.


BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Tuhan, Allah umat Israel, Engkau sudah menampilkan santo Yohanes pembatis untuk mempersiapkan bagi Kristus suatu bangsa yang sempurna. Berikanlah kami rahmat sukacita sejati dan hantarkanlah umatMu ke jalan damai dan keselamatan. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP
P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U: Amin.

Sabtu, 08 Juni 2019

Hari Raya Hati Yesus Yang Mahakudus - Sore 1

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

MADAH

Pencipta alam semesta
Kristus penebus dunia
Engkau sebagai cahaya
Memancarkan cinta Bapa

Sepanjang masa hidupMu
Engkau berbakti selalu
Siap untuk menyerahkan
Seluruh jiwa dan badan

PengabdianMu yang murni
Akhirnya Kaumahkotai
Dengan pengurbanan diri
Di puncak gunung Kalvari

Dimuliakanlah Bapa
Bersama Putra dan RohNya
Yang melimpahkan cintaNya
Bagi hambaNya semua.Amin.

PENDARASAN MAZMUR:   (904-905; ant. 319)

Antifon 1: Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya.

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*
pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*
sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*
terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*
kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*
yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*
untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu,*
dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*
di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*
dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1: Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya.

Antifon 2: Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Mazmur 145 (146)

Pujilah Tuhan, hai hatiku!†
Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup,*
memujiNya selama hayat dikandung badan.

Jangan menaruh harapan pada orang-orang besar,*
pada manusia yang tak dapat meyelamatkan.

Bila melayang nyawanya, ia menjadi debu,*
hari itu juga buyarlah rencananya.

Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub,*
yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, Allahnya.

Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi,*
menciptakan laut dan segala isinya.

Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina,*
menjamin keadilan bagi orang yang tertindas.

Tuhan memberi makan orang yang lapar,*
membebaskan orang yang terbelenggu.

Tuhan membuka mata orang buta,*
menegakkan orang yang bungkuk.

Tuhan melindungi orang asing,*
memelihara para yatim piatu dan janda.

Tuhan mengasihi orang jujur,*
tetapi orang berdosa digulingkanNya.

Tuhanlah raja selama-lamanya,*
Dialah Allahmu, hai Sion, turun-temurun.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 2: Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Antifon 3: Aku ini gembala yang baik. Aku memlihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

Kidung Flp 2,6-11

Meskipun berwujud Allah †
Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh *
pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia menghampakan diri †
dengan mengambil keadaan hamba *
dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri †
karena taat sampai mati, *
sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia †
dan menganugerahkan kepadaNya *
nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus †
bertekuk setiap lutut *
di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui, †
untuk kemuliaan Allah Bapa: *
Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 3: Aku ini gembala yang baik. Aku memlihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

BACAAN SINGKAT
(Ef 5,25b-27)

Kristus mencintai Gereja. Ia menyerahkan diri bagi Gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Dengan demikian Kristus memperlihatkan GerejaNya mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetap kudus dan murni.

LAGU SINGKAT

P: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.
U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.
P: Ia mengangkat kita menjadi raja dan imam bagi Allah BapaNya
U: Dan menyucikan kita dengan darahNya.
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.

Renungan Sabda Allah  (merenungkan)

Antifon Kidung: Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya bernyala

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung: Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya bernyala

DOA PERMOHONAN

P: Saudara-saudara, marilah kita mohon kepada Yesus dan minta kepadaNya ketenteraman hati:
U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

P: Ya Yesus, lambungMu telah ditikam dengan tombak, sehingga keluarlah darah dan air yang melambangkan kelahiran Gereja,* jadikanlah GerejaMu kudus dan tak bercela.
P: Yesus, bait kudus Allah yang dihancurkan oleh manusia, tetapi dibangun lagi oleh Bapa,* semoga GerejaMu menjadi kediaman Allah yang mahatinggi.
P: Yesus, raja dan pusat segala hati, Engkau mencintai kami dengan cinta abadi dan menarik kami kepadaMu,* perbaharuilah perjanjianMu dengan seluruh umat manusia.
P: Yesus, damai dan pemulihan kami, Engkau menghimpunkan semua orang menjadi satu umat baru dan meniadakan segala permusuhan,* bukakanlah bagi kami jalan menuju Bapa.
P: Yesus, kehidupan dan kebangkitan kami, penyegar orang-orang yang menanggung beban dan istirahat bagi yang lelah,* tariklah semua orang berdosa kepadaMu.
P: Yesus, karena kasihMu yang tak terbatas Engkau taat sampai mati, sampai mati di salib,* bangkitkanlah semua orang yang meninggal dalam damai-Mu.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami memuliakan hati Putera-Mu yang terkasih dengan mengenangkan kurnia cinta kasihNya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber kurnia ilahi itu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.
U: Amin.


Hari Raya Hati Yesus Yang Mahakudus - Sore 2

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

MADAH

Pencipta alam semesta
Kristus penebus dunia
Engkau sebagai cahaya
Memancarkan cinta Bapa

Sepanjang masa hidupMu
Engkau berbakti selalu
Siap untuk menyerahkan
Seluruh jiwa dan badan

PengabdianMu yang murni
Akhirnya Kaumahkotai
Dengan pengurbanan diri
Di puncak gunung Kalvari

Dimuliakanlah Bapa
Bersama Putra dan RohNya
Yang melimpahkan cintaNya
Bagi hambaNya semua.Amin.

PENDARASAN MAZMUR:   (hal. 643; ant. 319)

Antifon 1: Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya.

Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*
sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu”.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion,*
“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*
sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu”.

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal,*
“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya”.

Tuhan mendampingi baginda,*
pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*
agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1: Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya.

Antifon 2: Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Mazmur 110 (111)

Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,*
dalam lingkungan orang jujur dan di tengah umat.

Agunglah karya Tuhan,*
layak diselidiki oleh orang yang mengaguminya.

Agung dan semarak karya Tuhan,*
keadilanNya tetap selamanya.

PerbuatanNya yang agung pantas dikenang,*
Tuhan itu pengasih dan penyayang.

Kepada orang takwa diberikanNya santapan,*
Ia selalu ingat akan perjanjianNya.

Kepada umatNya Ia membuktikan kekuasaanNya,*
dengan menganugerahinya milik pusaka para bangsa.

Adil dan benarlah karya tanganNya,*
segala titahNya teguh.

PerintahNya ditetapkan untuk selama-lamanya,*
diberikan dengan tulus dan jujur.

DianugerahkanNya keselamatan kepada umatNya,+
diikatNya perjanjian untuk selama-lamanya,*
kudus dan dahsyatlah namaNya.

Sikap yang takwa itu pangkal kebijaksanaan,+
besarlah ganjaran bagi orang yang berpegang padanya,*
terpujilah Tuhan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 2: Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Antifon 3: Aku ini gembala yang baik. Aku memlihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

Kidung Flp 2,6-11

Meskipun berwujud Allah †
Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh *
pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia menghampakan diri †
dengan mengambil keadaan hamba *
dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri †
karena taat sampai mati, *
sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia †
dan menganugerahkan kepadaNya *
nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus †
bertekuk setiap lutut *
di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui, †
untuk kemuliaan Allah Bapa: *
Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 3: Aku ini gembala yang baik. Aku memlihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

BACAAN SINGKAT
(Ef 5,25b-27)

Kristus mencintai Gereja. Ia menyerahkan diri bagi Gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Dengan demikian Kristus memperlihatkan GerejaNya mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetap kudus dan murni.

LAGU SINGKAT

P: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.
U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.
P: Ia mengangkat kita menjadi raja dan imam bagi Allah BapaNya
U: Dan menyucikan kita dengan darahNya.
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.

Renungan Sabda Allah  (merenungkan)

Antifon Kidung: Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya bernyala

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung: Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya bernyala

DOA PERMOHONAN

P: Saudara-saudara, marilah kita mohon kepada Yesus dan minta kepadaNya ketenteraman hati:
U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

P: Ya Yesus, lambungMu telah ditikam dengan tombak, sehingga keluarlah darah dan air yang melambangkan kelahiran Gereja,* jadikanlah GerejaMu kudus dan tak bercela.
P: Yesus, bait kudus Allah yang dihancurkan oleh manusia, tetapi dibangun lagi oleh Bapa,* semoga GerejaMu menjadi kediaman Allah yang mahatinggi.
P: Yesus, raja dan pusat segala hati, Engkau mencintai kami dengan cinta abadi dan menarik kami kepadaMu,* perbaharuilah perjanjianMu dengan seluruh umat manusia.
P: Yesus, damai dan pemulihan kami, Engkau menghimpunkan semua orang menjadi satu umat baru dan meniadakan segala permusuhan,* bukakanlah bagi kami jalan menuju Bapa.
P: Yesus, kehidupan dan kebangkitan kami, penyegar orang-orang yang menanggung beban dan istirahat bagi yang lelah,* tariklah semua orang berdosa kepadaMu.
P: Yesus, karena kasihMu yang tak terbatas Engkau taat sampai mati, sampai mati di salib,* bangkitkanlah semua orang yang meninggal dalam damai-Mu.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami memuliakan hati Putera-Mu yang terkasih dengan mengenangkan kurnia cinta kasihNya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber kurnia ilahi itu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.
U: Amin.

Hari Raya Hati Yesus Yang Mahakudus - Pagi

P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Alleluya.

MADAH

Yesus Kristus yang tercinta
Harapanku yang kupuja
Hatiku rindu selalu
Senantiasa mencariMu.

Engkaulah jantung hatiku
Di mulut bagaikan madu
Di telinga lagu merdu
Siapakah bandinganMu?

Tinggallah padaku slalu
Sinarkanlah terang baru
Lenyapkanlah kegelapan
Agar terbit kehidupan.

Terpujilah Yesus Tuhan
Yang dilahirkan perawan
Mulyalah Bapa surgawi
Dan Roh yang kekal abadi. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1: Yesus berdiri dan berseru: Barang siapa haus hendaknya datang kepadaKu dan minum.

Mazmur 62

Ya Allah, Engkaulah Allahku,*
aku mencari Engkau.

Hatiku haus dan rindu akan Dikau,*
seperti tanah kering dan tandus merindukan air.

Demikian aku ingin memandang Engkau di tempat kediamanMu,*
untuk merasakan kekuatan dan kemuliaanMu.

Sebab kasih setiaMu lebih baik dari pada hidup,*
bibirku memegahkan Dikau

Aku akan memuji Engkau seumur hidupku,*
menadahkan tangan kepadaMu.

Hatiku Kaukenyangkan dengan santapan lezat,*
mulutku memuji Engkau sambil bersyukur.

Di tempat tidurku aku memuji Engkau,*
aku merenungkan Dikau sepanjang malam.

Sebab Engkau yang menolong aku,*
di bawah naungan sayapMu aku bersorak.

Jiwaku melekat padaMu,*
tangan kananMu menopang aku.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1: Yesus berdiri dan berseru: Barang siapa haus hendaknya datang kepadaKu dan minum.

Antifon 2: Datanglah padaKu, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu.

Dan 3,57-88.56

Pujilah Tuhan, segala karya Tuhan,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, semua malaikat Tuhan,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan seluruh isi surga,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, segala air di atas langit,*
angkasa raya Tuhan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, matahari dan bulan,*
segala bintang di langit, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, hujan dan embun,*
angin dan taufan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, api dan panas-terik,*
hawa sejuk dan dingin, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, kabut dan gerimis,*
halilintar dan awan, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, siang dan malam,*
terang dan gelap, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, seluruh bumi,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, gunung dan bukit,*
segala yang tumbuh di bumi, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, segala mata air,*
lautan dan sungai, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, segala yang hidup di dalam air,*
unggas di udara, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, binatang buas dan jinak,*
semua manusia, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, umat Israel,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Pujilah Tuhan, para Imam,*
semua pelayanNya, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, orang yang takwa,*
semua yang suci dan rendah hati, luhurkanlah Dia.

Pujilah Tuhan, Ananya, Azarya dan Misael,*
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.

Marilah kita memuji Bapa, Putera dan Roh kudus,*
memuji dan meluhurkan Dia selama-lamanya.

(Kidung ini tidak ditutup dengan ‘Kemuliaan’).

Antifon 2: Datanglah padaKu, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu.

Antifon 3: Hai anakKu, serahkan hatimu kepadaKu dan ikutilah bimbinganKu.

Mazmur 149

Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru,*
pujilah Dia dalam himpunan umatNya.

Hendaknya Israel bergembira atas Penciptanya,*
dan warga Sion bersuka-cita atas Rajanya.

Hendaknya mereka memuji namaNya dengan tari-tarian,*
bermazmur bagiNya dengan rebana dan kecapi.

Sebab Tuhan berkenan kepada umatNya,*
memahkotai yang hina-dina dengan keselamatan.

Hendaknya orang takwa bersukaria atas kejayaannya,*
bersorak-sorai dengan gembira.

Hendaknya mereka memuji Tuhan dengan suara lantang,*
sambil memegang pedang yang tajam.

Begitu hendaklah mereka membalas kejahatan para bangsa,*
dan menjatuhkan hukuman kepada mereka;

Membelenggu para rajanya,*
dan mengikat pemukanya dengan rantai besi.

Dengan demikian terlaksana keputusan Allah,*
tugas terhormat bagi umatNya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 3: Hai anakKu, serahkan hatimu kepadaKu dan ikutilah bimbinganKu.

BACAAN SINGKAT
Yer 31,33

Perjanjian yang akan Kuadakan dengan keluarga Israel ialah: Aku akan menempatkan hukumKu dalam batin mereka dan akan menulisnya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatKu.

LAGU SINGKAT

P: Terimalah bebanKu * Dan belajarlah dari pada-Ku.
U: Terimalah bebanKu * Dan belajarlah dari pada-Ku.
P: Sebab Aku lembut dan rendah hati.
U: Dan belajarlah dari padaKu
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U: Terimalah bebanKu * Dan belajarlah dari pada-Ku.

Antifon Kidung: Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan. Ia mengunjungi kita dan membebaskan umatNya, alleluya.

KIDUNG ZAKARIA (Luk 1,68-79)

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*
sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*
putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*
dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*
dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*
dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*
akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*
dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*
sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*
berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*
dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung: Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan. Ia mengunjungi kita dan membebaskan umatNya, alleluya.

DOA PERMOHONAN

P: Saudara-saudara, marilah kita menyampaikan permohonan kita kepada Yesus yang lembut dan rendah hati, dan meminta kepadaNya:
U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.
P: Yesus, di dalam Engkau tinggal keallahn sepenuhnya,* ikut sertakanlah kami dalam kodrat ilahi-Mu.
P: Yesus, Engkaulah khazanah segalah kebijaksanaan dan pengetahuan,* nyatakanlah kebijaksanaan Allah yang beraneka ragam kepada kami dengan perantaraan Gereja.
P: Yesus, Bapa amat berkenan melihat Engkau,* semoga kami bertekun mendengarkan sabdaMu.
P: Yesus, kami semua menerima bagian dari kepenuhanMu,* semoga kami dilimpahi rahmat dan kebenaran Bapa.
P: Yesus, sumber kehidupan dan kekudusan,* semoga kami kudus dan tak bercela dalam cinta kasihMu.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami memuliakan hati PuteraMu yang terkasih dengan mengenangkan kurnia cinta kasihNya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber kurnia ilahi itu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U: Amin.

Hari Raya Hati Yesus Yang Mahakudus - Siang

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Alleluya

MADAH

Sungguh agung cinta Tuhan
Yang tidak takut berkurban
Mautpun tak menghalangi
Kasih setya yang sejati.

Selalu siap mengabdi
Datang untuk melayani
Itulah semangat Tuhan
Yang harus kita wujudkan.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra tercinta
Yang memperoleh Roh suci
Pembaharu muka bumi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1: Yesus berdiri dan berseru: Barang siapa haus hendaknya datang kepadaKu dan minum.

Mazmur 122 (123)

KepadaMu kutengadahkan mataku,*
ya Tuhan, yang bersemayam di surga.

Seperti hamba memandang tuannya,*
dan sahaya memandang majikannya,

demikian kita memandang Tuhan Allah,*
sampai Ia mengasihani.

Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami,*
sebab sudah banyak kami dihina.

Sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh,*
dan dihina orang yang sombong.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1: Yesus berdiri dan berseru: Barang siapa haus hendaknya datang kepadaKu dan minum.

Antifon 2: Datanglah padaKu, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu.

Mazmur 123 (124)

Sekiranya Tuhan tidak memihak kita,*
ketika musuh bangkit melawan kita,

mereka pasti sudah menelan kita hidup-hidup,*
ketika amarahnya menyala-nyala terhadap kita.

Air pasang pasti sudah menghanyutkan kita,*
dan sungai sudah melanda kita.

Kita pasti sudah tenggelam,*
ditelan banjir yang meluap-luap.

Terpujilah Tuhan, yang tidak menyerahkan kita,*
menjadi mangsa mereka!

Kita terlepas dari mereka,*
seperti burung dari jerat penangkap.

Jerat telah putus,*
dan kitapun terlepas.

Penolong kita ialah Tuhan,*
yang menjadikan langit dan bumi.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 2: Datanglah padaKu, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu.

Antifon 3: Hai anakKu, serahkan hatimu kepadaKu dan ikutilah bimbinganKu.

Mazmur 124 (125)

Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion,*
tak tergoncangkan, teguh selama-lamanya.

Seperti gunung-gemunung mengelilingi Yerusalem,†
demikianpun Tuhan melindungi umatNya,*
sekarang dan selama-lamanya.

Orang berdosa takkan bertahan,†
menguasai tanah pusaka orang jujur,*
asal orang jujur tidak melakukan kejahatan.

Berbuatlah baik, ya Tuhan, kepada orang baik,*
dan kepada orang yang tulus hati.

Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit,†
hendaknya dienyahkan Tuhan,*
bersama orang yang melakukan kejahatan.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Hendaknya orang takwa bersuka ria atas kejayaan Tuhan dan bersorak-sorai dengan gembira.

Antifon 3: Hai anakKu, serahkan hatimu kepadaKu dan ikutilah bimbinganKu.

BACAAN SINGKAT
Rom 5,8-9

Allah telah membuktikan cinta kasihNya kepada kita; sebab, ketika kita masih orang berdosa, Kristus mati untuk kita. Dan karena sekarang hubungan kita dengan Allah sudah pulih, berkat kematian Kristus, sudah pasti juga kita diselamatkan dari murka Allah, karena Kristus itu.

P: Ia menanggung penderitaan kita.
U: Dan menyembuhkan penyakit kita.

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami memuliakan hati PuteraMu yang terkasih dengan mengenangkan kurnia cinta kasihNya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber kurnia ilahi itu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Marilah memuji Tuhan.
U: Syukur kepada Allah.