Senin, 24 Juni 2019

Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis (Ibadat Sore 2)

IBADAT SORE 2

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin
Alleluya.

MADAH

Perkenankanlah kami menyanyikan
Kidung dan madah untuk mengenangkan
Rencana Allah yang tak terperikan
Santo Yohanes.

Utusan tiba datang dari surga
Membawa warta untuk ayahanda
Menjadi bapa di masa tuanya
Tidak tersangka.

Mendengar itu ia tak percaya
Menjadi bisu tak dapat bicara
Tapi ibumu mengandung putera
Sangat terharu.

Semoga Bapa yang mahakuasa
Bersama Putra penebus dunia
Roh Kudus pula penghibur umatNya
Mulya slamanya. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon 1: Elisabet melahirkan putera agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes Pembaptis, perintis Tuhan.

Mazmur 14 (15)

Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahMu,*
Siapa boleh tinggal di gunungMu yang suci.

Yaitu orang yang hidup tanpa cela dan berlaku jujur,†
yang berkata benar dalam hatinya,*
dan tidak memfitnah dengan lidahnya.

Yang tidak berbuat jahat terhadap saudaranya,* tidak mendatangkan nista kepada sesama.

Yang menjauhi orang berdosa,*
dan memberi hormat kepada yang takwa.

Yang berpegang pada sumpah, meskipun rugi,*
tidak meminjamkan uang dengan makan riba.

Yang tidak mau memungut uang suap,*
untuk merugikan orang tak bersalah.

Barang siapa berbuat demikian,*
tidak akan goyah selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 1: Elisabet melahirkan putera agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes Pembaptis, perintis Tuhan.

Antifon 2: Dari ibu yang tua dan mandul lahirlah Yohanes, perintis Tuhan.

Mazmur 111 (112)

Berbahagialah orang takwa,*
yang sangat suka akan perintah Tuhan.

Anak cucunya akan berkuasa di bumi,*
keturunan orang jujur akan diberkati.

Rumah tangganya makmur dan sejahtera,*
kebaikannya tetap selama-lamanya.

Tuhan yang adil, pengasih dan penyayang,*
menjadi cahaya dalam kegelapan bagi orang yang lurus.

Orang baik menaruh belaksihan dan memberi pinjaman,*
ia melakukan urusannya penuh tanggung jawab.

Orang jujur tidak pernah akan goyah,*
ia akan dikenang selama-lamanya.

Ia tidak gentar akan kabar buruk,*
hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan.

Hatinya tenang, ia tidak takut,*
ia bersukacita karena mengalahkan musuh.

Dengan murah hati ia memberi derma kepada orang miskin,†
kebaikannya tetap selama-lamanya,*
kekuatannya tiada bandingnya.

Orang jahat melihatnya dan sakit hati,†
menggertakkan gigi, merana dan hancur lebur,*
usaha orang berdosa akan gagal.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 2: Dari ibu yang tua dan mandul lahirlah Yohanes, perintis Tuhan.

Antifon 3: Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.

Kidung Why 15,3-4

Agung dan mengagumkan segala karyaMu,*
ya Tuhan Allah yang mahakuasa

Adil dan benar segala tindakanMu,*
ya raja segala bangsa!

Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan,*
dan tidak memuliakan namaMu?

Sebab hanya Engkaulah kudus,†
semua bangsa akan datang dan sujud menyembah di hadapanMu,*
sebab telah nyatalah segala keputusanMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon 3: Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.

BACAAN SINGKAT
Kis 13,23-25

Sesuai dengan janjiNya, Allah telah mengangkat salah seorang dari keturunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. KedatanganNya disiapkan Yohanes dengan berseru kepada seluruh bangsa Israel, agar mereka bertobat dan dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya Yohanes mengatakan: “Kamu kira siapa saya ini? Saya bukan yang kamu nanti-nantikan itu. Dia akan datang sesudah saya dan saya tak layak membuka tali sandalnya.

LAGU SINGKAT

P: Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.
U: Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.
P: Sesudah saya akan datang seorang yang telah mendahului saya.
U: Luruskanlah lorongNya.
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U: Ratakanlah jalan Tuhan,* Luruskanlah lorong-Nya.

Antifon Kidung: Anak yang lahir ini melebihi nabi. Sebab tentang dialah Penyelamat kita bersabda: Di antara semua anak manusia tidak ada yang melebihi Yohanes Pembaptis.

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu  dan sepanjang segala abad. Amin

Antifon Kidung: Anak yang lahir ini melebihi nabi. Sebab tentang dialah Penyelamat kita bersabda: Di antara semua anak manusia tidak ada yang melebihi Yohanes Pembaptis.

DOA PERMOHONAN

P: Allah memilih Yohanes Pembaptis untuk mewartakan kerajaan Kristus yang akan datang kepada manusia. Marilah kita berdoa dengan gembira:
U: Bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera, ya Tuhan.
P: Engkau memanggil Yohanes sedari rahim bundanya untuk menyediakan jalan bagi PuteraMu,* semoga kami mengikuti Kristus yang diwartakannya.
P: Engkau telah memperkenalkan Anakdomba Allah kepada Yohanes,* semoga Gereja memperkenalkan Yesus kepada semua orang zaman ini.
P: Engkau menghendaki bahwa Kristus bertambah besar, dan pendahuluNya semakin kecil,* semoga kami bersedia mengalah kepada orang-orang lain, asal saja Engkau semakin dimuliakan.
P: Engkau telah menyatakan keadilan dan kebenaran dengan kemartiran Yohanes,* semoga kami berani membela keadilan dan kebenaran.
P: Ingatlah akan semua orang yang telah berpulang,* dan terimalah mereka dalam kerajaan teran dan damai.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, tolonglah umatMu melangkah maju di jalan keselamatan. Semoga dengan mengikuti ajakan santo Yohanes, perintis jalan bagi PuteraMu, kami sampai dengan aman sentosa kepada penebus yang diwartakannya, yakni Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U: Amin.