Sabtu, 08 Juni 2019

Hari Raya Hati Yesus Yang Mahakudus - Sore 2

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

MADAH

Pencipta alam semesta
Kristus penebus dunia
Engkau sebagai cahaya
Memancarkan cinta Bapa

Sepanjang masa hidupMu
Engkau berbakti selalu
Siap untuk menyerahkan
Seluruh jiwa dan badan

PengabdianMu yang murni
Akhirnya Kaumahkotai
Dengan pengurbanan diri
Di puncak gunung Kalvari

Dimuliakanlah Bapa
Bersama Putra dan RohNya
Yang melimpahkan cintaNya
Bagi hambaNya semua.Amin.

PENDARASAN MAZMUR:   (hal. 643; ant. 319)

Antifon 1: Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya.

Mazmur 109 (110), 1-5.7

Tuhan berfirman kepada baginda: “Duduklah di sisi kananKu,*
sampai musuh musuhmu Kujadikan tumpuan kakimu”.

Tuhan meluaskan kekuasaan baginda dari kediamanNya di Sion,*
“Berkuasalah atas para musuh.

Engkau berkuasa sejak kelahiranmu, di atas gunung yang suci,*
sejak engkau terkandung, sejak fajar masa mudamu”.

Tuhan telah bersumpah dan tidak menyesal,*
“Engkaulah imam seperti Melkisedek, untuk selama-lamanya”.

Tuhan mendampingi baginda,*
pada hari kemurkaanNya raja-raja dihancurkanNya.

Tuhan menyertai baginda dalam segala usaha,*
agar baginda berlangkah maju dengan gagah perkasa.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 1: Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita. Maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hatiNya.

Antifon 2: Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Mazmur 110 (111)

Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,*
dalam lingkungan orang jujur dan di tengah umat.

Agunglah karya Tuhan,*
layak diselidiki oleh orang yang mengaguminya.

Agung dan semarak karya Tuhan,*
keadilanNya tetap selamanya.

PerbuatanNya yang agung pantas dikenang,*
Tuhan itu pengasih dan penyayang.

Kepada orang takwa diberikanNya santapan,*
Ia selalu ingat akan perjanjianNya.

Kepada umatNya Ia membuktikan kekuasaanNya,*
dengan menganugerahinya milik pusaka para bangsa.

Adil dan benarlah karya tanganNya,*
segala titahNya teguh.

PerintahNya ditetapkan untuk selama-lamanya,*
diberikan dengan tulus dan jujur.

DianugerahkanNya keselamatan kepada umatNya,+
diikatNya perjanjian untuk selama-lamanya,*
kudus dan dahsyatlah namaNya.

Sikap yang takwa itu pangkal kebijaksanaan,+
besarlah ganjaran bagi orang yang berpegang padanya,*
terpujilah Tuhan selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 2: Belajarlah dari padaKu, sebab Aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang.

Antifon 3: Aku ini gembala yang baik. Aku memlihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

Kidung Flp 2,6-11

Meskipun berwujud Allah †
Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh *
pada kemuliaanNya yang setara dengan Allah.

Ia menghampakan diri †
dengan mengambil keadaan hamba *
dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri †
karena taat sampai mati, *
sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia †
dan menganugerahkan kepadaNya *
nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus †
bertekuk setiap lutut *
di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui, †
untuk kemuliaan Allah Bapa: *
Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon 3: Aku ini gembala yang baik. Aku memlihara domba-dombaKu dan menyerahkan nyawa bagi mereka.

BACAAN SINGKAT
(Ef 5,25b-27)

Kristus mencintai Gereja. Ia menyerahkan diri bagi Gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Dengan demikian Kristus memperlihatkan GerejaNya mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetap kudus dan murni.

LAGU SINGKAT

P: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.
U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.
P: Ia mengangkat kita menjadi raja dan imam bagi Allah BapaNya
U: Dan menyucikan kita dengan darahNya.
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U: Kristus mengasihi kita * Dan menyucikan kita dengan darahNya.

Renungan Sabda Allah  (merenungkan)

Antifon Kidung: Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya bernyala

KIDUNG MARIA (Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.
Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung: Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan Kuharapkan supaya bernyala

DOA PERMOHONAN

P: Saudara-saudara, marilah kita mohon kepada Yesus dan minta kepadaNya ketenteraman hati:
U: Raja mahapengasih, kasihanilah kami.

P: Ya Yesus, lambungMu telah ditikam dengan tombak, sehingga keluarlah darah dan air yang melambangkan kelahiran Gereja,* jadikanlah GerejaMu kudus dan tak bercela.
P: Yesus, bait kudus Allah yang dihancurkan oleh manusia, tetapi dibangun lagi oleh Bapa,* semoga GerejaMu menjadi kediaman Allah yang mahatinggi.
P: Yesus, raja dan pusat segala hati, Engkau mencintai kami dengan cinta abadi dan menarik kami kepadaMu,* perbaharuilah perjanjianMu dengan seluruh umat manusia.
P: Yesus, damai dan pemulihan kami, Engkau menghimpunkan semua orang menjadi satu umat baru dan meniadakan segala permusuhan,* bukakanlah bagi kami jalan menuju Bapa.
P: Yesus, kehidupan dan kebangkitan kami, penyegar orang-orang yang menanggung beban dan istirahat bagi yang lelah,* tariklah semua orang berdosa kepadaMu.
P: Yesus, karena kasihMu yang tak terbatas Engkau taat sampai mati, sampai mati di salib,* bangkitkanlah semua orang yang meninggal dalam damai-Mu.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, kami memuliakan hati Putera-Mu yang terkasih dengan mengenangkan kurnia cinta kasihNya. Semoga kami memperoleh rahmat berlimpah dari sumber kurnia ilahi itu. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.
U: Amin.