Sabtu, 27 Desember 2014

PESTA PARA KANAK-KANAK SUCI - SIANG

28 Desember

PEMBUKAAN
P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

(Pendarasan mazmur lihat hari yang bersangkutan dalam lingkaran empat pekan).

Bacaan singkat (Kis 3,12a.14)

Aku menangis, air mataku bercucuran. Anak-anaku binasa karena musuh terlalu kuat.

P: Tuhan berkenan kepada orang suciNya.
U: Ia memahkotai yang hina-dina dengan keselamatan.

Doa Penutup

Allah, Bapa yang mahabaik, hari ini martir-martirMu yang tak bersalah meluhurkan Dikau bukan dengan madah melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan, kami nyatakan pula dengan perbuatan. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa, dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP
P: Marilah memuji Tuhan.
U: Syukur kepada Allah.