Minggu, 19 Maret 2017

Hari Raya St. Yusuf, Suami Santa Maria, Sore 1

Hari Raya St. Yusuf, Suami Santa Maria
Ibadat Sore 1

PEMBUKAAN:
P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.
U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

MADAH:
Ya santo Yusuf engkau pantas dipuji
Oleh seluruh isi surga dan bumi
Denga setia engkau telah mendampingi
Bunda Maria yang suci

Kala menyaksikan Maria menganding
Engkau bimbang dan ketakutan dan termenung
Sehingga malaikat datang mengabarkan
Tentang pengaruh Roh Tuhan

Anak Yesus kau cintai dengan mesra
Kau larikan lewat padang belantara
Kemudian Ia tinggal di kenisah
Hatimu sangat gelisah

Kami mohon ya Tritunggal mahamulia
Berkat doa santo Yusuf yang tercinta
Semoga kami diantar naik surga
MemujiMu selamanya. Amin.

Ant.1: Yakub menurunkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. (M.P. Alleluya).

Mazmur 112 (113)
Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*
pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*
sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*
terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*
kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*
yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*
untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu,*
dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*
di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*
dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Ant.1: Yakub menurunkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. (M.P. Alleluya).

Ant.2: Gabriel, malaikan Tuhan, diutus oleh Allah ke sebuah kota di Galilea, bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf (M.P. Alleluya).

Mazmur 145 (146)
Pujilah Tuhan, hai hatiku!+
Aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidup,*
memujiNya selama hayat dikandung badan.

Jangan menaruh harapan pada orang-orang besar,*
pada manusia yang tak dapat meyelamatkan.

Bila melayang nyawanya, ia menjadi debu,*
hari itu juga buyarlah rencananya.

Berbahagialah orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Yakub,*
yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, Allahnya.

Sebab Tuhan menjadikan langit dan bumi,*
menciptakan laut dan segala isinya.

Tuhan tetap setia terhadap orang yang dihina,*
menjamin keadilan bagi orang yang tertindas.

Tuhan memberi makan orang yang lapar,*
membebaskan orang yang terbelenggu.

Tuhan membuka mata orang buta,*
menegakkan orang yang bungkuk.

Tuhan melindungi orang asing,*
memelihara para yatim piatu dan janda.

Tuhan mengasihi orang jujur,*
tetapi orang berdosa digulingkanNya.

Tuhanlah raja selama-lamanya,*
Dialah Allahmu, hai Sion, turun-temurun.

Ant.2: Gabriel, malaikan Tuhan, diutus oleh Allah ke sebuah kota di Galilea, bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf (M.P. Alleluya).

Ant.3: Tatkala Maria, ibu Yesus, telah mengikat janji nikah dengan Yusuf, sebelum berumah tangga, ternyata ia sudah mengandung karena Roh Kudus. (M.P. Alleluya).

Kidung Ef 1,3-10
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,+
yang telah memberkati kita dalam Kristus,*
dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita,+
sebelum menciptakan jagat raya,*
supaya kita kudus dan tak bercela di hadapanNya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi puteraNya,+
dengan perantaraan Yesus Kristus,*
karena kerelaan kehendakNya.

Supaya terpujilah rahmatNya yang mulia,+
yang dianugerahkanNya kepada kita,*
dalam Putera yang dikasihiNya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darahNya,+
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*
menurut kekayaan rahmatNya yang dilimpahkanNya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan,+
Allah telah menyatakan rencana kehendakNya kepada kita,*
Sekadar kerelaan yang diikhtiarkanNya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala jaman,+
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi,*
dalam diri Kristus sebagai kepala.

Ant.3: Tatkala Maria, ibu Yesus, telah mengikat janji nikah dengan Yusuf, sebelum berumah tangga, ternyata ia sudah mengandung karena Roh Kudus. (M.P. Alleluya).

BACAAN SINGKAT:
Apapun juga yang kamu perbuat, kerjakanlah dengan sebulat hati, bagaikan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa kamu akan menerima dari Tuhan warisan sebagai ganjaran. Kristuslah Tuhan yang kamu abdi.

LAGU SINGKAT:
P: Orang jujur akan bertunas,* bagaikan bunga bakung. U: Orang. P: Ia akan berkembang subur di hadapan Tuhan. U: Bagaikan bunga bakung. P: Kemuliaan. U: Orang.

Ant.Kidung:
Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumahNya. (M.P. Alleluya).

Kidung Maria (Luk 1,46-5)
Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*
yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*
untuk selama-lamanya.

Ant.Kidung: Setia dan bijaksanalah hamba itu, yang telah diangkat Tuhan untuk memimpin isi rumahNya. (M.P. Alleluya).

DOA PERMOHONAN:
P: Marilah kita menyembah Allah, pokok segala kebapaan di surga dan di bumi, serta berdoa:
U: Bapa kami yang ada di surga, dengarkanlah kami.

P: Bapa yang kudus, kepada santo Yusuf, Engkau telah menyatakan rahasia Kristus yang tersembunyi sejak awal mula,* semoga kami semakin mengenal PuteraMu sebagai Allah dan manusia.

P: Bapa di surga, Engkau memberi makan kepada burung-burung yang berterbangan dan pakaian yang indah kepada bunga-bunga di ladang,* berilah kepada semua orang rezeki pada hari ini.

P: Pencipta semesta alam, Engkau telah mempercayakan karyaMu kepada kami,* semoga para pekerja memperolah balas jasa secukupnya atas usaha mereka.

P: Allah, sumber kejujuran, Engkau menghendaki agar semua orang menjadi jujur,* semoga kami seperti santo Yusuf, menyenangkan hatiMu dalam segala tindakan kami.

P: Semoga orang yang menghadapi akhir hidupnya dan yang sudah meninggal, memperoleh belaskasihan demi jasa PuteraMu,* bersama Maria bundaNya dan santo Yusuf.

Bapa Kami.

DOA PENUTUP:
Allah yang mahakuasa, santo Yusuf abdiMu yang setia telah Kauberi tugas menjada keluarga kudus yang menjadi awal keselamatan kami. Semoga berkat doanya GerejaMu selalu berjuang untuk keselamatan manusia. Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup ...

PENUTUP:
P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kehidup yang kekal.
U: Amin.